Informace o Vyznamenání

Ekologický pakt Bavorska

 

Vychutnávejte Vaší dovolenou v intaktní přírodě Národního parku Berchtesgaden. Protože jsou naši hosté lidé milující přírodu, snažíme se dnes a i v budoucnosti se budeme snažit provozovat kemp v souladu se stálostí ekosystému. Ochrana životního prostředí je pro nás samozřejmostí.

Naše opatření pro ekologické kempování

 
 • Informování hostů, spolupracovníků, nájemníků a veřejnosti o našich aktivitách v souvislosti se zachováním životního prostředí (a jejich zapojení, pokud je to možné)
 • Minimalizování odpadu a předání zbytku k ekologickému zužitkování
 • Efektivní využívání energie
 • Úspornost při spotřebě vody
 • Zabránění znečištění půdy a vody
 • Pro přírodu příznivá úprava a ošetřování kempu
 • Redukce zatížení přírody dopravou
 • Ekologické čištění
 • Vyloučení používání nebezpečných a životní prostředí zatěžujících látek
 • Zohlednění požadavků pro ochranu přírody a životního prostředí při nabídkách aktivit pro volný čas
 • Upřednostnění výrobků a služeb z regiónu

5 Sterne DTV-Klassifizierung

 

Nejvyšší vyznamenání pěti hvězdičkami Německým svazem cestovního ruchu.